Livrare gratuită in toată ţara pentru comenzi ce depăşesc 100 €

Conditii de garantie

 Prezenta garanţie cuprinde menţiuni cu privire la drepturile conferite de lege consumatorului, se acordă in conformitate cu prevederile O.G. nr.21/1992, Legii nr.449/2003 şi Legii nr.296/2004 şi nu afectează in nici un mod drepturile consumatorului.

La solicitarea acordării garanţiei pentru un produs comercializat de noi, ne rezervăm dreptul de a solicita ca acesta să fie insoţit de certificatul de garanţie in original, precum si de documentul de achizitie (factura fiscală in original sau copie, bon fiscal, etc.).  Nerespectarea totală sau parţială a cerinţelor anterior indicate atrage imposibilitatea asigurării garanţiei.
De asemenea, se va refuza recepţia in vederea asigurării garanţiei pentru acele produse care nu vor avea toate etichetele de identificare (serii) şi sigiliile de garanţie intacte, atit ale producătorului cat şi ale distribuitorului.


NU se acorda garantie pentru :
1. Defectele cauzate de utilizarea defectuasa .
2. Pierderea sau deteriorarrea certificatului de garantie

Constatarea defectelor, a naturii si cauzelor acestora este facuta de reprezentatul furnizorului, la sediul furnizorului.
Garantia se acorda la sediul vanzatorului.

Societatea noastră comercializează produse care respectă conformitatea tuturor condiţiilor comerciale, prezentand parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta in mod rezonabil, date fiind natura produsului şi caracteristicile acestuia.    

Vanzatorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii stabilită conform legii, existentă la momentul când au fost livrate produsele. In acest sens consumatorul are dreptul să i se aducă produsele la conformitate, fără plată, prin reparare, inlocuire sau reducerea corespunzătoare a preţului, cu excepţia situaţiei in care această solicitare este imposibilă sau disproporţionată in accepţiunea legii.

Pentru lipsa de conformitate a produselor, răspunderea vanzătorului este angajată pe o perioadă de 2 ani de la livrarea produsului, consumatorul fiind obligat să informeze vanzătorul despre lipsa de conformitate in termen de 2 luni de la data la care a constatat-o.

Stabilirea neconformităţii se face conform prevederilor legale, cu excepţia neconformităţii apărută in termen de 6 luni de la livrarea produsului, care pană la proba contrară se prezumă că a existat la momentul livrării.